กระทู้จากกระดาน
กระทู้เคลื่อนไหวล่าสุด
ยังไม่มีกระทู้
กระทู้ยอดนิยม
ยังไม่มีกระทู้
กระดานข่าว
กระทู้ ข้อความ ข้อความล่าสุด
กระดานทั่วไป
ลงนามสมุดเยี่ยมชมและทักทาย ไม่มีข้อความใหม่ ลงนามสมุดเยี่ยมชมและทักทาย
บอรด์นี้ใช้สำหรับสมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราครับ จะโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือฝากข้อความทักทายกันได้ครับ
1 1 14-05-2012 17:20
โดย admin
กระดานผลการสอบ
ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.1 ไม่มีข้อความใหม่ ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.1
สำหรับคุณครูใช้แจ้งผลสอบของนักเรียน สามารถแนบไฟล์ pdf ได้ เป็นการประกาศแบบผลสอบออนไลน์
1 1 14-05-2012 19:29
โดย admin
ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.2 ไม่มีข้อความใหม่ ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.2
สำหรับคุณครูใช้แจ้งผลสอบของนักเรียน สามารถแนบไฟล์ pdf ได้ เป็นการประกาศแบบผลสอบออนไลน์
0 0 ไม่มีข้อความ
ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.3 ไม่มีข้อความใหม่ ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.3
สำหรับคุณครูใช้แจ้งผลสอบของนักเรียน สามารถแนบไฟล์ pdf ได้ เป็นการประกาศแบบผลสอบออนไลน์
0 0 ไม่มีข้อความ
ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.4 ไม่มีข้อความใหม่ ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.4
สำหรับคุณครูใช้แจ้งผลสอบของนักเรียน สามารถแนบไฟล์ pdf ได้ เป็นการประกาศแบบผลสอบออนไลน์
0 0 ไม่มีข้อความ
ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.5 ไม่มีข้อความใหม่ ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.5
สำหรับคุณครูใช้แจ้งผลสอบของนักเรียน สามารถแนบไฟล์ pdf ได้ เป็นการประกาศแบบผลสอบออนไลน์
0 0 ไม่มีข้อความ
ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.6 ไม่มีข้อความใหม่ ผลสอบของนักเรียนชั้น ป.6
สำหรับคุณครูใช้แจ้งผลสอบของนักเรียน สามารถแนบไฟล์ pdf ได้ เป็นการประกาศแบบผลสอบออนไลน์
0 0 ไม่มีข้อความ
กระดานแสดงผลงาน
ผลงานวิชาการของนักเรียน ไม่มีข้อความใหม่ ผลงานวิชาการของนักเรียน
บอร์ดนี้สำหรับนักเรียนครับ จะเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้สาธารณชน ผู้ปกครอง และครูได้รับทราบผลงานต่างๆ ของนักเรียน
0 0 ไม่มีข้อความ
ผลงานวิชาการของคุณครู ไม่มีข้อความใหม่ ผลงานวิชาการของคุณครู
สำหรับคุณครูที่จะเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้สาธารณชน ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบผลงานต่างๆ ของคุณครู
0 0 ไม่มีข้อความ
กระดานข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ไม่มีข้อความใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บอร์ดนี้สำหรับสมาชิกทั่วไปเท่านั้น ใช้แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เรื่องราวต่างๆ ในท้องถิ่นของท่าน สำหรับผู้ดูแลเว็บให้ใช้ระบบข่าวสาร
0 0 ไม่มีข้อความ

ข้อความใหม่ - มีข้อความใหม่ในกระดานสนทนาตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
ไม่มีข้อความใหม่ - ไม่มีข้อความใหม่ในกระดานสนทนาตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.